Cursos de Teleformación da Asociación Galega de Empresas de Software Libre

Dámosvos a benvida a Aula AGASOL, onde atoparedes Formación eLearning á vosa medida!

Unha ampla oferta de Teleformación, da man das diferentes empresas especializadas en eLearning de AGASOL.

Só tedes que consultar a listaxe de cursos e acceder á icona de cada curso. Aí poderedes ampliar a información de cada acción formativa. Despois só tedes que entrar para formalizar a matrícula.

A nosa marca, Libres para aprender, libres para crear, quérevos ofrecer unha teleformación e unha oferta de contidos de calidada con:

 • Formación específica para o uso de ferramentas e aplicacións de SwL.
 • Diferentes contidos formativos creados en SwL ou con estándares (SCORM, IMS, epub) que fan posible a súa actualización.
 • Titorización e seguimento docente coas ferramentas do SwL.

Un servizo que vos ofrecemos na nosa Aula Agasol: unha Plataforma en SwL intuitiva e fácil de usar!

Cursos de Teleformación de la Asociación Galega de Empresas de Software Libre

Os damos la bienvenida a Aula Agasol, donde encotraréis Formación eLearning a medida.

Una amplia oferta de Teleformación, de la mano de las diferentes empresas especializadas en eLearning de AGASOL.
Sólo tenéis que consultar la lista de cursos y acceder al icono de cada curso. Ahí podréis ampliar la información de cada acción formativa. A continuación sólo tenéis que entrar para formalizar vuestra matrícula.

Nuestra marca, Libres para aprender, libres para crear, os quiere ofrecer una teleformación y una oferta de contenidos de calidad con:

 • Formación específica para el uso de herramientas y aplicaciones de SwL.
 • Diferentes contenidos formativos creados en SwL o con estándares (SCORM, IMS, epub) que hacen posible su actualización.
 • Tutorización y seguimiento docente con herramientas de SwL.

Un servicio que os ofrecemos en nuestra Aula Agasol: una Plataforma en SwL intuitiva y ¡fácil de usar!

  Cursos dispoñíbeis

  Obxectivos: O curso presenta unha serie de ferramentas e estratexias que son facilmente aplicables para a mellora das reunións. O obxectivo é dar a coñecer técnicas prácticas para facer que as nosas reunións sexan máis eficaces, que participen todas as persoas de forma activa e positiva e se desenvolvan nun bo clima grupal.

  Información sobre o curso: Dirixido a asociacións, cooperativas, centros de ensino e calquera ámbito no que se traballe en equipo e se realicen reunións entre iguais.

  Duración: 20 horas e realízase en modalidade mixta, cunha sesión presencial onde se practican de forma vivencial algunhas das técnicas.

  Obxectivo: Todos os participantes adquirirán os coñecementos necesarios para cumprir coa normativa vixente, evitando os riscos importantes que conleva o seu incumprimento.
  Información do curso: Co obxecto de garantir e protexer os datos personais, as liberdades públicas e os dereitos fundamentais das persoas físicas que reflicte a Ley Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Personal, as organizacións teñen que implantar os requisitos prefixados e preservar os seus ficheiros informáticos de calquera filtración de información e
  uso indebido da misma.
  Duración: 40 horas.

  Obxectivos: Adquirir conceptos e coñecementos básicos acerca da sinatura electrónica como factor de seguridade xurídica e tecnolóxica.
  Información do curso: Dotar ao alumnado dos coñecementos, métodos e técnicas necesarios para empregar a sinatura electrónica, ademais de coñecer o uso do DNI-electrónico, que permite ao usuario, entre outras funcionalidades, operar na Internet e realizar xestións telemáticas coas máximas garantías de seguridade.
  Duración: 40 horas.


  Obxectivo: Coñecer técnicas de estudo axeitadas, trucos para mellorar as aptitudes para aprender máis rápido, preparar exames, aprender a relaxarse e concentrarse, etc.
  Información do curso: Ofrécense algunhas das regras básicas de técnicas de estudo. Pretende poñer ao alcance do alumnado as claves para estudar de forma eficaz e eficiente, así como para superar con garantías un exame de calquera dificultade.
  Duración: 20 horas.

  Obxectivo: Proporcionar unha ferramenta de axuda para as persoas que teñen relación co sector TIC na prevención de riscos laborais.
  Información do curso: Coñecer a prevención de riscos no sector TIC axudaranos a adquirir novas prácticas e hábitos saudables no posto de traballo e na vida cotiá.
  Duración: 20 horas de teleformación.

  Obxectivo: Repasar os conceptos básicos de mercadotecnia en Internet e aplicar as novas solucións para a promoción, comercialización de venda en espazos dixitais.
  Información do curso: Como aproveitar as ferramentas de internet para comunicar e vender os nosos produtos e servizos.
  Duración: 50 horas de teleformación.

  Obxectivo: Coñecer cales son os primeiros pasos que debemos dar para poñer á venda os nosos produtos en Internet no noso propio espazo de comercio.
  Información do curso: O punto de partida para achegar os principais coñecementos da comercialización dos nosos produtos e servizos a través da web.
  Duración: 20 horas de teleformación.

  Obxectivo: Entender a calidade total no seu conxunto e describir as normas que existen relacionadas coa calidade. Así mesmo, presentar a relación Calidade - Excelencia e describir as principais ferramentas de xestión da calidade. Coñecer tamén como se xestiona a calidade, coñecer o ciclo de mellora contínua e comprender a relación entre calidade-mellora-custos.
  Información do curso: A adopción dun sistema de dirección con orientación cara á calidade é unha das alternativas con maior éxito para ás esixencias dun contorno económico cada vez máis turbulento e imprevisible.
  Duración: 50 horas de teleformación.

  Con este acción formativa será capaz de desarrollar aplicaciones profesionales para Android, la plataforma de Google para dispositivos móviles, la más extendida mundialmente.
  En efecto, estudios y análisis corroboran este abrumador éxito. Así, bajo el título “Exactly how ginormous is Android?” se incluyen diversos gráficos que reflejan este ginormous (descomunal) crecimiento, hoy superando el 65% de la cuota de mercado a escala mundial.
  A lo largo del curso irá asimilando conocimientos y técnicas al tiempo que construye una completa aplicación desde la perspectiva profesional. Será la base de sus desarrollos para Android. Porque está diseñado para profesionales del área del desarrollo software.

  125 horas de teleformación (formación a distancia con tutoría docente).

  Precio del curso 225€

  Con este acción formativa será capaz de conocer en profundidad el funcionamiento del sistema operativo GNU/Linux. LPIC-1

  Trabajará con fluidez en la linea de comandos, podrá realizar tareas de mantenimiento para ayudar a usuarios, mantenimiento de cuentas, copias de seguridad y restauraciones, paradas y arranque de sistemas, instalación y configuración de equipos y su conexión a la red, realización de scripts para automatizar tareas, etcétera. A lo largo del curso irá asimilando conocimientos y técnicas propias del nivel Profesional Junior al tiempo que practica con tests como los que se le presentarán para superar los exámenes 101 y 102 de la certificación LPIC-1. Las expectativas de inserción o mejora laboral están claramente al alza en 2013 según se constata en el estudio de Dice y The Linux Foundation.

  80 horas de teleformación (formación a distancia con tutoría docente).

  Precio del curso 420€

  Con esta acción formativa será capaz de conocer los distintos procesos de negocio que se repiten en todos los departamentos de las empresas y reflejarlos en el único ERP íntegro de código abierto: OpenERP. Adquirirá, además, un mayor conocimiento de los entornos corporativos a través del aprendizaje de esta herramienta.
  Se partirá de una introducción a OpenERP centrada en la usabilidad (atajos de teclado, trucos, etc) y en la figura de la 'empresa' como elemento vertebral de la herramienta. A continuación se detallarán las principales áreas funcionales que se cubren mediante los distintos módulos de los que consta la aplicación (CRM, ventas, producción, proyectos, etc). Y, para finalizar, se hará una introducción a la parte técnica de OpenERP: administración de la aplicación, instalación de nuevas funcionalidades, módulos, etcétera.

  50 horas de teleformación (formación a distancia con tutoría docente). Se estima una duración de diez semanas con una dedicación semanal de cinco horas.

  Precio del curso 880€ en oferta promocional hasta el 31 de mayo de 2013.


  Site news

  Imaxe de Admin Agasol
  Creación da plataforma de formación en liña de Agasol
  por Admin Agasol - Tuesday, 4 de September de 2012, 20:55
   

  Dámoslle a benvida á nova plataforma de formación en liña desenvolvida por Agasol para a realización de cursos especializados en ferramentas FLOSS (Free/Libre/Open Source Software)